Enostanovanjski hiši na Logu

Primer dveh popolnoma enakih enostanovanjskih hiš na Logu pri Škofji Loki. (2009)