Šotor v Dobju

Šotor – skladišče gradbene opreme in materiala ter parkirišče, v industrijski coni Dobje (2010)